Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Nuijten, E., M. Tiemens-Hulscher and E.T. Lammerts van Bueren. 2012. Effect of selection of union under organic and conventional environment. (In Dutch.). Rep. 2012-040 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 39 p.

Number of pages: 39

Type of document: Report

Download full text pdf, 390 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Prof. dr. Edith T. Lammerts van Bueren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Effect van selectie onder biologische en gangbare omstandigheden bij ui

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Is er een voordeel te behalen als de selectie van uien voor de biologische teelt ook onder biologische omstandigheden gebeurt, in vergelijking met gangbare selectieomstandigheden? Deze vraag is opgepakt met twee brede basispopulaties (Ronde Rijnsburger Groep en Platte Groep) en het zaadvaste ras Balstora. Er is een trend zichtbaar dat biologische selecties onder biologische omstandigheden een betere opbrengst geven, en gangbare selecties onder gangbare omstandigheden.


Trefwoorden in Nederlands: ui, selectiemilieu, selectie-effect, veredeling, biologische landbouw
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Effect of selection of union under organic and conventional environment

Abstract / summary in English:

Does the selection of onions under organic circumstances provide advantages for the organic cultivation of onion, compared to selection under conventional conditions? This was investigated with two genetically broad populations ('Ronde Rijnsburger' and 'Platte') and the open pollinated variety Balstora. There is a trend that organic selections perform better in an organic environment, and conventional selections in a conventional environment.


Keywords in English: onion, selection environment, selection effect, breeding, organic agriculture
Effect van selectie onder  biologische en gangbare  omstandigheden bij ui