Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Cuijpers, W.J.M., A. Visser, P.I. Rietberg, G.J.H.M. van der Burgt, J. Verhoeven, A. Roelandse and P. Leendertse. 2012. Newsletter Soil Academy #16. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.


Type of document: Newsletter

Related to: Soil Academie

Related webpage or webdocument: us4.campaign-archive2.com/?u=d653c8de397cf43b165988220&id=8ecb93346d&e=2801090273

More information on authors/freelancers connected to LBI :
G.J.H.M. van der Burgt MSc.;
Willemijn J.M. Cuijpers MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Nieuwsbrief Bodemacademie #16

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De Bodemacademie is het centrale informatiepunt voor kennis, advies en training op het gebied van duurzaam bodembeheer in de land- en tuinbouw. Inhoud van deze nieuwsbrief:
-Aardbeigronden getoetst op weerbaarheid
-Praktijknetwerk Bodem, klimaat en biodiversiteit in een duurzame boomteelt -Melkveehouders discussiëren over bodembeheer op praktijkbijeenkomst -Significant minder meststoffen nodig bij toepassing van compost
-Young professionals brengen kennis van bodem en water samen -Stikstofuitspoeling beperken in intensieve landbouw
-Grondig boeren met maïs in Drenthe
-Uitgave Water–Kennis-Akker over waterbeheer in de praktijk
-Duurzame boomkwekerij met aandacht voor bodem en grondwater


Trefwoorden in Nederlands: bodem, bodembeheer, duurzaam, duurzaamheid, kenniscentrum, bodemacademie
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Newsletter Soil Academy #16

Abstract / summary in English:

The Soil Academy is the central node for knowledge, advise and training in the field of sustainable soil management in agriculture and horticulture.


Nieuwsbrief Bodemacademie #16