Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Wagenaar, J. and C. Verwer. 2012. Measures for the purpose of a better growth of laying hens. (In Dutch.). Rep. 2012-039 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen.


Type of document: Report

Download full text pdf, 0,73 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Cynthia Verwer Ph.D.;
Jan-Paul Wagenaar MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Maatregelen t.b.v. een betere groei van opfokhennen

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In dit project is gekeken welke maatregelen genomen kunnen worden om de groei van biologische opfokhennen te verbeteren, gegeven het drukke vaccinatieschema als stressfactor. Verbeterpunten voor de toekomst zijn oa: bewuste keuzes maken mbt. vaccinaties en meer communicatie tussen de stakeholders in de keten.


Trefwoorden in Nederlands: leghennen, opfok, vaccinatieschema
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Measures for the purpose of a better growth of laying hens

Abstract / summary in English:

In this project various measures for improving the growth of organic laying hens have been assessed, given the busy vaccination schedule as a stress factor. Possible improvements for the future are: making well thought-out choices with regard to vaccinations and increasing the communication between stakeholders within the supply chain.


Keywords in English: laying hens; rearing; vaccination
Maatregelen t.b.v. een betere groei van opfokhennen