Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Bos, M.M. and B. Luske. 2012. Bees and crop pollination - Farmers and Honey bees are inextricably connected. (In Dutch.). Ekoland. 32(9):10-11.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 480 kB; opens in new window

Related to: Flourishing Farm

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Boki Luske MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Bijen en bestuiving: Boer en honingbij zijn onlosmakelijk verbonden

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Wat is de bijensterfte, wat zijn de oorzaken en waarom is het belangrijk voor boeren? En wat kunnen biologische boeren ertegen doen?


Trefwoorden in Nederlands: bijensterfte, bestuiving, nuttige insecten, akkerranden, erfbeplanting
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Bees and crop pollination - Farmers and Honey bees are inextricably connected

Abstract / summary in English:

Wat is bee mortality, waht are the causes and what are the consequences for farmers? And: how can organic farmers counterreact?


Keywords in English: bee mortality, pollination, usefull insects, field margins, farmyard green
Bijen en bestuiving: Boer en honingbij zijn onlosmakelijk verbonden