Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Wagenaar, J., L. Janmaat, M.W.P. Bestman, F. Leenstra, M. van Krimpen, C. Verwer, M. Groot, T. van Asseldonk and R. Paardekooper. 2012. Organic business: poultry. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut, Driebergen. 28 p.

Number of pages: 28

Type of document: Brochure

Download full text pdf, 4,2 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Monique W. P. Bestman MSc.;
Leen Janmaat BSc.;
Cynthia Verwer Ph.D.;
Jan-Paul Wagenaar MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Biologisch Ondernemen Legpluimvee

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Eenmalige uitgave met diverse thema's uit de nederlandse biologische legpluimveehouderij, met bedrijfsvoorbeelden. Onderwerpen:
- Werken aan toekomst van hen en bedrijf
- Een goed imago én rendement
- Goede huisvesting
- Mobiele huisvesting
- Op zoek naar de ideale hen
- De ideale uitloop
- Eiwitrijk voer uit eigen regio... kan dat?
- Samenwerken aan gezonde koppels in het bedrijfsnetwerk
- Kruiden als medicijn
- Mest als grondstof
- Biologische Pluimveehouders Vereniging: "kijkt over grenzen heen"
- Bionext: verbindende schakel
- Skal: bio-controle
 


Trefwoorden in Nederlands: biologische legpluimveehouderij, omschakelen, huisvesting, opfok, fokkerij, leghennen, uitloop, dierenwelzijn, regionaal, samenwerking, bedrijfsnetwerk , fytotherapie, ketenorganisatie, certificering
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Organic business: poultry

Abstract / summary in English:

Once-only issue discussing several subjects in the dutch organic laying poultry sector, including examples from existing farms. Contents:
- Improving the future of both laying hen and farm
- A positive image and a positive profitability
- Adequate housing for hens
- Mobile housing for hens
- Search for the ideal laying hen
- The ideal free range area
- Regional protein rich feed.. is that possible?
- Developing a healthy flock with the farmers' network
- Phytotherapy
- Menure as resource
- Organic poultry association: "cross borders"
- Organic umbrella organisation Bionext: the connection
- Skal: organic inspection and certification
 


Keywords in English: organic laying poultry, conversion, housing, breeding, laying hens, free range area, animal welfare, regional, cooperation, farmers' network, phytotherapy, umbrella organisation, certification
Biologisch Ondernemen Legpluimvee