Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Bokhorst, J.G., P. Belder, M. Zanen, N.J.M. van Eekeren, J.G.C. Deru, S. Bernaerts, K. Froma, J. van Vliet, C. ter Berg and G.J.H.M. van der Burgt. 2012. Newsletter Soil Academy #13: Special non-inverting tillage. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.

Number of pages: 6

Type of document: Newsletter

Download full text pdf, 0,55 MB; opens in new window

Related to: Soil Academie

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Coen ter Berg ;
Jan G. Bokhorst MSc.;
G.J.H.M. van der Burgt MSc.;
Joachim G.C. Deru MSc.;
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Nieuwsbrief Bodemacademie #13: Special niet-kerende grondbewerking

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De Bodemacademie is het centrale informatiepunt voor kennis, advies en training op het gebied van duurzaam bodembeheer in de land- en tuinbouw.
Inhoud van deze nieuwsbrief:
- Verandering bodemleven bij nkg
- Nkg bij Bufferboeren
- Fotoverslag Dollard
- Praktijknetwerk nkg
- Velddemo stoppelbewerking
- Nkg in de Hoekse Waard
- Tilman-org
 


Trefwoorden in Nederlands: bodem, bodembeheer, duurzaam, duurzaamheid, kenniscentrum, bodemacademie, niet-kerende grondbewerking, ploegloos
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Newsletter Soil Academy #13: Special non-inverting tillage

Abstract / summary in English:

The Soil Academy is the central node for knowledge, advise and training in the field of sustainable soil management in agriculture and horticulture.


Nieuwsbrief Bodemacademie #13: Special niet-kerende grondbewerking