Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Bloksma, J.R. and P.J. Jansonius. 2001. Kalkzwavel voldoet als bloemdunner. Fruitteelt. 91(14):13.

Number of pages: 1

Type of document: Magazine Article

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Pieter Jans Jansonius MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Kalkzwavel voldoet als bloemdunner

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Effect van het toedienen van kalkzwavel op verschillende spuitmomenten in 2000 bij Elstar op bloemdunning, vruchtzetting en aantal pitten in de vrucht