Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Vliet, J. van, J.G. Bokhorst, H. Oosterbaan and G.J.H.M. van der Burgt. 2011. Newsletter Soil Academy #11. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.

Number of pages: 5

Type of document: Newsletter

Download full text pdf, 3,5 MB; opens in new window

Related to: Soil Academie

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Jan G. Bokhorst MSc.;
G.J.H.M. van der Burgt MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Nieuwsbrief Bodemacademie #11

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De Bodemacademie is het centrale informatiepunt voor kennis, advies en training op het gebied van duurzaam bodembeheer in de land- en tuinbouw.
Inhoud van deze nieuwsbrief:
- Grasstroken in boomteelt, meer dan alleen groen
- Geen perspectieven voor Olivijn als klimaatredder
- Schoffelen nieuwe stijl spaart bodemleven en het gewas
- Biochar: een schijnoplossing?
- EHEC en VTEC: overweeg stopzetten toepassing dierlijke mest aan rauw gegeten groenten
- Bloeiend bedrijf: 300 akkerbouwers werken samen aan nuttige akkerranden
 


Trefwoorden in Nederlands: bodem, bodembeheer, duurzaam, duurzaamheid, kenniscentrum, bodemacademie
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Newsletter Soil Academy #11

Abstract / summary in English:

The Soil Academy is the central node for knowledge, advise and training in the field of sustainable soil management in agriculture and horticulture.


Nieuwsbrief Bodemacademie #11