Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Wagenaar, J. and N.J.M. van Eekeren. 2012. Antibiotics use low with organic goats. (In Dutch.). V-focus. Augustus 2012, p. 32-33.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 1,4 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.;
Jan-Paul Wagenaar MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Antibioticagebruik bij bio-geiten erg laag

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In de biologische geitenhouderij worden antibiotica alleen curatief ingezet; dit gebruik wil de sector verder reduceren. Veehouder en dierenarts spelen daarin een belangrijke rol. Om te kunnen werken aan het terugdringen van het antibioticagebruik, moeten veehouders proactief aan de slag. Een eerste stap is een helder overzicht creëren van het antibioticagebruik op bedrijfsniveau. Biologische geitenhouders in het Bedrijfsnetwerk biologische geiten- en schapenzuivel gingen hiermee aan de slag.


Trefwoorden in Nederlands: geiten, antibiotica, diergezondheid
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Antibiotics use low with organic goats

Abstract / summary in English:

Currently, antibiotics are only used for curative care in organic goat keeping. The use is low but the sector wants to reduce this use. Goat farmers and veterinarians are important in this process.


Keywords in English: goats, antibiotics, animal health
Antibioticagebruik bij bio-geiten erg laag