Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Bos, M.M., B. Luske, M. Zanen, D. Dirks and F. Buining. 2012. Newsletter Flourishing Farm #4. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Number of pages: 4

Type of document: Newsletter

Download full text pdf, 2,2 MB; opens in new window

Related to: Flourishing Farm

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Boki Luske MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #4

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Bloeiend Bedrijf is een samenwerkingsverband van bedrijven in de akkerbouw en veehouderij die aan de slag gaan met akkerranden voor nuttige biodiversiteit.
Inhoud:
-Risicobeleving en akkerbouwplagen: hoe tolerant bent u?
-Boekweit
-Insecticiden en bijensterfte
-ANOG (Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen)
-Groene perzikluis
-De Bloeiend Bedrijf informatieklapper
-Zoekkaart nuttige insecten
-Doorkijkje naar ondergrondse biodiversiteit
-Voor de twitteraars: #bloeiendbedrijf


Trefwoorden in Nederlands: biodiversiteit, akkerranden, akkerbouw, veehouderij
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Newsletter Flourishing Farm #4

Abstract / summary in English:

Flourishing Farm is an association of farms that improve useful biodiversity by sowing flowering field edges for natural pest control.
Contents:
- Risk perception and arable farming pests: how tolerant are you?
- Buckwheat
- Insecticides and bee mortality
- ANOG (agrarian nature association East-Groningen)
- Green peach aphid / Myzus persicae
- Information holder for Flowering Farm associates
- Reference card usefull insects
- Underground biodiversity
- Twitter hashtag: #bloeiendbedrijf


Keywords in English: biodiversity, field edges, arable farming, animal farming
Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #4