Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Rietberg, P.I. and C. ter Berg. 2012. Cut & carry fertilizers. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut, Driebergen. 8 p.

Number of pages: 8

Type of document: Pamphlet / Brochure

Download full text pdf, 9 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Coen ter Berg


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: BioKennisbericht Groene maaimeststoffen

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Zowel grasklaver en luzerne is uitstekend veevoer, dat staat buiten kijf. Toch kiezen akkerbouwers en tuinders er soms voor grasklaver en luzerne niet af te voeren, maar op het eigen bedrijf te gebruiken als maaimeststof. Anders dan bij een groenbemester wordt het gewas niet ingewerkt op het perceel waar het is gegroeid. In plaats daarvan wordt het gewas gemaaid, gehakseld, en als plantaardige meststof (maaimeststof) op een ander perceel gebruikt. Wat zijn maaimeststoffen en waarom worden ze gebruikt? Hoe kunnen maaimeststoffen worden ingezet, en waar moet u op letten bij het gebruik? Dat staat in deze folder. Bovendien worden praktijkervaringen met maaimeststoffen beschreven.


Trefwoorden in Nederlands: maaimeststoffen, groenbemester, luzerne, klaver, praktijk, bedrijfsnetwerk, kringlopen sluiten
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Cut & carry fertilizers

Abstract / summary in English:

Both alphalpha and grass-clover are excellent cattle feed. However, sometimes arable farmers choose to use alphalpha and grass-clover as a cut & carry fertilizer in stead of taking it away from their farm. Unlike green manure, the crop is not incorporated at the place it is grown: instead it is mowed, chopped, and used as plant based fertilizer on another spot. In this leaflet, these cut & carry fertilizers and their usages are explained, as well as points of attention. Also on-farm experiences are described.


Keywords in English: Cut & carry fertilizers, geen manure, alphalpha, clover, on-farm, farmers' network, closing cycles
BioKennisbericht Groene maaimeststoffen