Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Tiemens-Hulscher, M., E.T. Lammerts van Bueren and P.C. Struik. 2012. Selecting a nitrogen efficient potato. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut, Driebergen. 1 p.

Number of pages: 1

Type of document: Pamphlet / Brochure

Download full text pdf, 120 kB; opens in new window

See also related conference paper (English) and related conference poster(English)

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Prof. dr. Edith T. Lammerts van Bueren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Veredelen voor een stikstofefficiënte aardappel: Leaflet Biovelddag 2012

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Voor 18 aardappelrassen is wekelijks de bodembedekking gemeten, bij verschillende stikstofniveau’s. Hieruit volgen aanbevelingen voor kwekers hoe in een vroeg stadium te selecteren op rassen die goed presteren met weinig stikstof.


Trefwoorden in Nederlands: bodembedekking, stikstofefficiëntie, aardappelveredeling
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Selecting a nitrogen efficient potato

Abstract / summary in English:

Canopy cover development was measured for 18 different potato varieties, under different nitrogen regimes. This leads to recommandations for selectors, about how to select potato varieties, performing well in limited nitrogen conditions, in an early stage.


Keywords in English: canopy cover , nitrogen efficiency, potato selection
Veredelen voor een stikstofefficiënte aardappel: Leaflet Biovelddag 2012