Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van and C. ter Berg. 2012. Common dandelion: crop or weed? Much more dandelions on several dairy farms after two dry spring seasons. (In Dutch.). Ekoland. 32(4):22-23.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 1,7 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Coen ter Berg ;
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Paardenbloem: kruid of onkruid? Na twee droge voorjaren veel meer paardenbloemen op sommige melkveebedrijven

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Al in 2010 heeft het droge voorjaar geleid tot vertraging in de groei van gras en klaver. Dit gaf de paardenbloem optimaal de kans om zaad te zeilen en zich te vestigen. In dit artikel de resultaten van onderzoek uit 2011.
 


Trefwoorden in Nederlands: paardenbloem, Taraxacum officinale, voederwaarde, drogestofopbrengst, diergezondheid
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Common dandelion: crop or weed? Much more dandelions on several dairy farms after two dry spring seasons

Abstract / summary in English:

The development of grass and clover was already delayed because of the dry spring of 2010. This provided optimal seed spreading and plant establishing circumstances for dandelions. This article shows the result of research from 2011.


Keywords in English: dandelion, Taraxacum officinale, nutritional value, dry matter yield, animal health
Paardenbloem: kruid of onkruid? Na twee droge voorjaren veel meer paardenbloemen op sommige melkveebedrijven