Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van and W. Govaerts. 2011. Bioknowledge message #13: Goat and sheep. Theme: persistent milking / Perennial lactation. (In Dutch.). Biokennis.

Number of pages: 4

Type of document: Newsletter

Download full text pdf, 0,71 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Biokennisbericht #13: Geiten en schapen: Thema: Eeuwig duurmelken bij geiten?

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Duurmelken bij geiten raakt ingeburgerd en wordt steeds meer een integraal onderdeel van het management op biologische geitenhouderijen. Duurmelken voorkomt gezondheidsproblemen door aflammeren en geeft een hogere productie, meer arbeidsrust en minder ongewenste bokjes. Sommige bedrijven willen toewerken naar een strategie van eeuwig duurmelken. In dit bioKennisbericht enkele algemene handvatten voor duurmelken en een verkennende berekening voor een strategie van eeuwig duurmelken.


Trefwoorden in Nederlands: duurmelken, schijndracht, persistentie, geiten, geitenhouderij
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Bioknowledge message #13: Goat and sheep. Theme: persistent milking / Perennial lactation

Abstract / summary in English:

The concept of perennial lactation is increasingly applied in dairy goat operations, and is also being adopted by organic goat farmers. Perennial lactation (where goats are milked for >2 years, uninterrupted by kidding) reduces goat health risks related to kidding, and results in higher overall production, lower work pressure, and fewer excess male kids. Some farmers want to switch towards ‘indefinite’ perennial lactation, where their goats will not have any more kids at all. This BioKnowledge Report presents a number of general starting points for perennial lactation management, and a preliminary calculation of the economic feasibility of ‘indefinite’ perennial lactation.


Keywords in English: Perennial lactation, pseudopregnancy, persistence, goats, goat farming, extended lactation
Biokennisbericht #13: Geiten en schapen