Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Smeijsters, H., Y. Heerkens, S. Beurskens, W. van Gastel, J. Mintjes, E. Finnema, H. Velthuijsen, M. Adriaansen, Holsbrink-EngelsG., R. Teng, G. van Leeuwen, T. Voorham, K.L. Weille, F. Spierings, K. Cox and E.W. Baars. 2011. Characteristics, preconditions and criteria of practice-oriented healthcare research. (In Dutch.). HBO Raad, ZonMW, Den Haag. 20 p.

Number of pages: 20

Type of document: Report

Related webpage or webdocument: www.lectoren.nl/attachments/article/373/Kenmerken,%20randvoorwaarden%20en%20criteria%20van%20praktijkgericht%20zorgonderzoek.pdf

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Erik W. Baars, M.D., MSc Epidemiology


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Kenmerken, randvoorwaarden en criteria van praktijkgericht zorgonderzoek.

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De Kenmerken, randvoorwaarden en criteria van praktijkgericht zorgonderzoek is ontwikkeld tegen de achtergrond van de Gedragscode praktijkgericht onderzoek (geïnitieerd door de HBO-raad) en vormt een toespitsing naar het praktijkgericht onderzoek in de zorg sector. Dit document is opgesteld om de praktijkonderzoeker te ondersteunen bij het voorbereiden van een praktijkonderzoek in de zorg.


Trefwoorden in Nederlands: gedragscode, praktijkgericht zorgonderzoek
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Characteristics, preconditions and criteria of practice-oriented healthcare research

Abstract / summary in English:

The document Characteristics, preconditions and criteria of practice-oriented healthcare research has been written against the background of the Code of conduct with regard to practice-oriented research (which was initiated by the Netherlands Association of Universities of Applied Sciences), and focuses on practice-oriented research in the healthcare sector. The document aims to assist researchers in their planning of practice-oriented healthcare research.


Keywords in English: Code of conduct, practice-oriented healthcare research
Kenmerken, randvoorwaarden en criteria van praktijkgericht zorgonderzoek.