Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Baars, E.W. and A. van der Meij. 2011. Imagination, Inspiration, Intuition. Handbook Anthroposophical research methods. (In Dutch.). Uitgeverij SWP, Amsterdam. 200 p.

Number of pages: 200

ISBN/ISSN: 9789088502897

Type of document: Book

Related webpage or webdocument: www.swpbook.com/1525

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Erik W. Baars, M.D., MSc Epidemiology


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Imaginatie, Inspiratie, Intuïtie. Handboek antroposofische onderzoeksmethoden

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Hoe maak je een diagnose van een patiënt op maat? Hoe een beeld van een leerling? En hoe vind je vervolgens de passende interventie? Hoe stuur je in een nijpende situatie? Hoe evalueer je effecten in unieke en complexe situaties?
Dit zijn vragen uit het praktische leven die een beroep doen op je individuele oordeelsvermogen. Imaginatie, Inspiratie, Intuïtie bevat praktische adviezen waarmee je je oordeelsvermogen versterkt


Trefwoorden in Nederlands: gezondheidszorg, zorg, antroposofie, kwaliteitsbewaking
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Imagination, Inspiration, Intuition. Handbook Anthroposophical research methods

Abstract / summary in English:

How to make a tailored diagnosis of individual patients? Or a description of a student? And then, how to choose the most appropriate intervention? How to manage a crisis situation? How to evaluate effects in unique and complex situations?
These questions from practice call on your individual judgement skills. Imagination, Inspiration, Intuition contains practical advice to strengthen these skills.


Keywords in English: Health care, care, anthroposophy, quality assurance
Imaginatie, Inspiratie, Intuïtie. Handboek antroposofische onderzoeksmethoden