Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Niekerk, T. van, B. Reuvekamp and M.W.P. Bestman. 2011. The right hen for outdoor ranges. (In Dutch.). Pluimveehouderij. 11 februari 2011, p. 26-27.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 110 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Monique W. P. Bestman MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Juiste kip voor uitloop

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Welke leghen is (het meest) geschikt voor uitloopsystemen? Het Europese project Low Input Breeds onderzoekt dit in Zwitserland, Frankrijk en Nederland.


Trefwoorden in Nederlands: leghennen, uitloop
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: The right hen for outdoor ranges

Abstract / summary in English:

What breed of laying hen is (most) suitable for outdoor range systems? The European project ‘Low Input Breeds' investigates this in Switzerland, France and the Netherlands.


Keywords in English: Laying hens, outdoor range
Juiste kip voor uitloop