Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Leenstra, F., T. van Niekerk, M.W.P. Bestman and B. Reuvekamp. 2011. The ideal organic laying hen. (In Dutch.). Poster Biovak 2011, Zwolle. 1 p.

Number of pages: 1

Type of document: Pamphlet / Brochure

Download full text pdf, 3 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Monique W. P. Bestman MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: De ideale biologische leghen

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Leghennen zijn vele generaties geselecteerd op het presteren in kooien, wereldwijd de meest gebruikte huisvesting. Met de omschakeling naar ‘alternatief’, worden deze kippen in een geheel andere omgeving gezet. Hoe goed past dat? Wij verzamelden gegevens van 276 Nederlandse, Zwitserse en Franse koppels biologische en gangbare leghennen met uitloop.


Trefwoorden in Nederlands: leghennen, uitloop, raskeuze, voeding
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: The ideal organic laying hen

Abstract / summary in English:

Laying hens have been selected over many generations for their performance in cages, the most commonly used housing for laying hens worldwide. Poultry farmers who have switched to alternative methods are raising these hens in a completely different environment than they were selected for. How well does this work? We collected data on 276 Dutch, Swiss and French flocks of laying hens on organic and conventional laying farms with outdoor ranges.


Keywords in English: Laying hens, outdoor range, breed choice, chicken feed
De ideale biologische leghen