Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van, F. Verwer, M. Verkerk and E. Broers. 2012. Farmers and watermanagers are joining forces. (In Dutch.). H2O. 4 - 2012, p. 8-9.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 100 kB; opens in new window

Related to: ‘Buffer Farmers’ manage drought susceptible soils

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Bufferboeren: agrariërs en waterbeheerders gezamenlijk aan de slag

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het mogelijk dalen van de grondwaterstand door intensivering van de drinkwaterwinning heeft agrariërs en Brabant Water bij elkaar gebracht in het project Bufferboeren. Het project is een zoektocht naar praktische maatregelen om de effecten van verdroging zoveel mogelijk te reduceren.


Trefwoorden in Nederlands: hydrologische maatregelen , verdroging, waterhuishouding, waterbeheer, waterbeschikbaarheid, organische stof, beworteling, droogtegevoeligheid, drinkwaterwinning, kennisverspreiding, kennisontwikkeling
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Farmers and watermanagers are joining forces

Abstract / summary in English:

Farmers and the water company 'Brabant Water' are brought toghether in a project because of  risk on a lower groundwatertable as result of drinking water extraction.  Goal is to find practical measures reducing the effects of scorching in the context of Dutch sandy soils.


Keywords in English: resilience, hydrological measures, scorching, water management, water availability, organic matter, root development, drinking water extraction, knowledge distribution, knowledge development
Bufferboeren: agrariërs en waterbeheerders  gezamenlijk aan de slag