Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Verwer, C. 2011. Environmental enrichment for dairy goats: Climbing and grooming devices. (In Dutch.). p. 29-32. In M.B.M. Bracke et al. (ed.) Verbeteren welzijnsprestaties in de biologische veehouderij: Korte termijn prioriteiten en aanzet tot lange termijn visie. Wageningen UR Livestock Research, Lelystad.

Number of pages: 4

ISBN/ISSN: ISSN 1570-8616

Type of document: Book section

Download full text pdf, 480 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Cynthia Verwer Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Geiten: Klim- en schuurmogelijkheden in de wei en in de stal

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Op dit moment zijn er een aantal initiatieven en ideeën binnen de geitensector op het gebied van klim- en schuurmogelijkheden. Enkele voorbeelden zijn het gebruik van een (roterende) veeborstel,wandplanken in de stal en boomstammen in de weide. Klim- en schuurmogelijkheden worden echter nog niet op ieder bedrijf structureel toegepast. Barriëres om klim- en schuurmogelijkheden op het eigen bedrijf toe te passen zitten op gebied van arbeid, geld en praktische toepassing voor wat betreft bedrijfsvoering en bedrijfsgrootte. Naast de relevantie van klim- en schuurvoorzieningen in de stal en weide is ook aangegeven dat de mogelijkheid tot het schuilen in de stal en in de weide aandacht moet krijgen. Vanuit de sector wordt benadrukt dat de meest effectieve welzijnsverbeteringen gebaseerd zijn op aanpassingen/ maatregelen die dicht bij de natuur van de geit staan; gebruik de 'techniek van de natuur'.


Trefwoorden in Nederlands: geit, dierenwelzijn, omgevingsverrijking, klimmogelijkheden, schuurmogelijkheden
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Environmental enrichment for dairy goats: Climbing and grooming devices

Abstract / summary in English:

From the welfare inventory 2010 (Ruis et al, 2010) it can be concluded that offering climbing and grooming devices provide opportunities for goats to improve their welfare. To gain insight in the use of climbing and grooming devices in dairy goat farms in The Netherlands we have held an inventory. At the moment few initiatives and ideas to apply enrichment devices in dairy goat farms are present. Examples are rotating grooming devices (known from dairy cattle), heightened lying platforms and trees in the pasture. The underlying idea of these enrichment devices is that the time spent on species-appropriate behaviour and behavioural needs will increase, thereby reducing stress and improving goat health and welfare. However, structural implementation of enrichment devices is not daily practice yet. Lack of knowledge on how to implement enrichment devices in daily practice hinder their use. This needs further study. Attention should also be paid to shelter opportunities for goats in pasture. Note; the dairy goat society prefers the use of devices that are closest to the nature of goats (e.g. trees and branches).


Keywords in English: animal welfare, dairy goats, environmental enrichment, scenery enrichment, goat
Geiten: Klim- en schuurmogelijkheden in de wei en in de stal