Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Verwer, C., J. Wagenaar and T. Veldkamp. 2011. Start feeding fibres during the rearing period of layerhens. (In Dutch.). Pluimveehouderij. 14-10-2011, p. 32-33.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Cynthia Verwer Ph.D.;
Jan-Paul Wagenaar MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Van jongs af veel vezels

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Dit artikel beschrijft het belang van ruwvoer voor leghennen m.b.t. darmgezondheid en het kunnen uitvoeren van natuurlijk gedrag. In het artikel wordt weergegeven wat bekend is vanuit de literatuur op het gebied van ruwvoer en darmgezondheid. Hieraan gekoppeld zijn de onderzoeksresultaten van het verstrekken van ruwvoer tijdens de opfok en de leg bij twee leghennenrassen.


Trefwoorden in Nederlands: dierenwelzijn, pluimvee, ruwvoer, darmgezondheid, luzerne, leghen, opfok, vezels
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Start feeding fibres during the rearing period of layerhens

Abstract / summary in English:

This paper describes the importance of providing laying hens with fibres during the rearing period and onwards. The importance of fibres in relation to gut health are desribed. Research results from an on-farm experiment are presented.


Keywords in English: roughage, animal welfare, gut health, fibres, poultry, rearing period, lucerne