Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Verwer, C. and N.J.M. van Eekeren. 2011. Bioknowledge message #9: Goats and sheep; Theme: Scenery enrichment for goats. (In Dutch.). Biokennis.

Number of pages: 4

Type of document: Newsletter

Download full text pdf, 0,75 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.;
Cynthia Verwer Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Biokennisbericht #9: Geiten en schapen: Thema: Omgevingsverrijking van geiten

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Wat hebben geiten in hun omgeving nodig? Klimmen, schuren en schuilen zijn natuurlijk gedrag van geiten. Maar hoe kan je de omgeving het beste inrichten om aan die behoeften te voldoen? Dit biokennisbericht beschrijft de bevindingen uit de inventarisatie op het gebied van klim-, schuur- en schuilmogelijkheden in de biologische geitenhouderij.


Trefwoorden in Nederlands: geit, omgevingsverrijking, klim, schuur, schuil, geitenborstel
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Bioknowledge message #9: Goats and sheep; Theme: Scenery enrichment for goats

Abstract / summary in English:

What do goats need in their environment? This paper summarizes the use of scenery enrichment in commercial diary goat herds, using the experience with climbing, scrubbing and hiding tools in organic goat keeping.


Keywords in English: environmental enrichment, scenery enrichment, climbing, scrubbing, hiding, goat brush
Biokennisbericht #9: Geiten en schapen