Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Osman, A.M. and E.T. Lammerts van Bueren. 2011. Farm Seed Opportunities: Conservering, Veredeling en Productie. 28 p.

Number of pages: 28

Type of document: Brochure

Download full text pdf, 7 MB; opens in new window

Related to: Farm Seed Opportunities

Engelstalige uitgave / English version

Order Price: €5; Order code:FSO-NL; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Prof. dr. Edith T. Lammerts van Bueren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Farm Seed Opportunities: Conservering, Veredeling en Productie

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Farm Seed Opportunities (FSO), een onderzoeksproject in het EU 6de kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling (2007-2009), was er op gericht om de implementatie van de zaadrichtlijnen voor instandhoudingsrassen (richtlijn 98/95/EG en de nieuwe richtlijnen 2008/62/EG en 2009/145/EG) te ondersteunen en voorstellen te ontwikkelen voor nieuwe scenario’s voor zaadregelgeving, die rekening houden met de diversiteit binnen de Europese zaaizaadsystemen. Het FSO project is een samenwerking tussen boeren en wetenschappers uit Frankrijk, Italië, Nederland, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.
Deze publicatie geeft een samenvatting van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen voor beleid van het FSO project.


Trefwoorden in Nederlands: Veredeling, diversiteit, biodiversiteit, agro-biodiversiteit, regionale rassen, zaaizaadkwaliteit,
Farm Seed Opportunities: Conservering, Veredeling en Productie