Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Burgt, G.J.H.M. van der. 2011. Managing weeds: Empathetic observation for inspiration. (In Dutch.). Rep. 2011-033 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 47 p.

Number of pages: 47

Type of document: Report

Download full text pdf, 0,93 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
G.J.H.M. van der Burgt MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Onkruid beheren: Inlevend waarnemen als inspiratie

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Onkruid wordt meestal als lastig en als een probleem ervaren. Direct bestrijden is dan een logisch antwoord. In dit rapport wordt verslag gedaan van een andere benaderingswijze. Door de methodiek van het inlevend waarnemen toe te passen zijn begrippen ontwikkeld van perzikkruid, hanepoot, knopkruid en akkermelkdistel die de boeren kunnen inspireren om op een anders dan gebruikelijke manier naar onkruid te kijken en tot handelen te komen. Voor drie deelnemende boeren wordt het proces beschreven van begripsvorming tot concreet handelen.


Trefwoorden in Nederlands: Onkruid, inlevend waarnemen
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Managing weeds: Empathetic observation for inspiration

Abstract / summary in English:

Weeds are often experienced as a problem. Direct control is a logical answer. This report shows another approach. Applying the methodology of the empathetic observation develops concepts of redshank, scrawl, button grass and milk thistle. Those concepts can inspire in a different way to look to weeds and to act. The process to understanding and concrete action is described for three participating farmers.


Keywords in English: weed, weeds, empathetic observation
Onkruid beheren: Inlevend waarnemen als inspiratie