Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Prins, U. and M.M. Bos. 2011. Farming in a natural way - farmers and nature conservationalists work together in North Brabant. (In Dutch.). Ekoland. 9-2011, p. 16-17.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 470 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Udo Prins MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Natuurlijk boeren - boeren en natuurbeheerders werken samen in Brabant

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Samenwerking tussen boeren en natuurbeheerders is goed voor de continuïteit van het natuurbeheer, maar ook voor de levensvatbaarheid van boerenbedrijven met affiniteit voor natuur. Bovendien kan het nog kostenbesparend werken ook.


Trefwoorden in Nederlands: samenwerking, verschraling, veldcompostering, biodiversiteit, beheerskosten
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Farming in a natural way - farmers and nature conservationalists work together in North Brabant

Abstract / summary in English:

Cooperation between farmers and conservationists is good for the continuity of nature, but also the viability of farms with an affinity for nature. Furthermore, it can also cut costs.


Keywords in English: cooperation, impoverishment, field composting, biodiversity, management costs
Natuurlijk boeren - boeren en natuurbeheerders werken samen in Brabant