Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Govaerts, W. and N.J.M. van Eekeren. 2011. Bioknowledge message #10: Goats and sheep; Theme: Persistent milking of sheep. (In Dutch.). Biokennis.

Number of pages: 4

Type of document: Newsletter

Download full text pdf, 0,62 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Biokennisbericht #10: Geiten en schapen: Thema: Duurmelken bij schapen

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Duurmelken wil zeggen: langer melken zonder te lammeren. Bij geiten is duurmelken ondertussen een bekend fenomeen. Sinds 2008 zijn er ook ervaringen met het duurmelken van melkschapen. In dit BioKennisbericht meer over deze ervaringen en enkele achtergronden.


Trefwoorden in Nederlands: duurmelken, lammeren, schapen, melkgift, rantsoen
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Bioknowledge message #10: Goats and sheep; Theme: Persistent milking of sheep

Abstract / summary in English:

Persistent milking means: a longer milking period, without lambing. With goats persistent milking is by now a known phenomenon. Since 2008 also experiences witg persistent milking of sheep exist. In this Biokennis message more about these experiences, and some background.


Keywords in English: persistent milking, lambing, sheep, milk production, ration
Biokennisbericht #10: Geiten en schapen