Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Wagenaar, J. and L. Janmaat. 2011. Farmers network poultry farming connects: more synchronisation between breeders, hatcheries and laying hen farmers. (In Dutch.). Ekoland. 5-2011, p. 26-27.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 360 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Leen Janmaat BSc.;
Jan-Paul Wagenaar MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Bedrijfsnetwerk pluimveehouderij verbindt: Meer afstemming tussen opfokkers, broederijen en legpluimveehouders

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De biologische pluimveesector is nog steeds een groeisector, met een grote variatie aan bedrijven en managementstijlen. Het bedrijfsnetwerk verbindt de ketenpartijen, bedrijven en manage ment stijlen met elkaar. Dier gezondheid en -welzijn vormen de belangrijkste onderwerpen van gesprek.


Trefwoorden in Nederlands: biologische pluimveehouderij, afstemming
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Farmers network poultry farming connects: more synchronisation between breeders, hatcheries and laying hen farmers.

Abstract / summary in English:

The organic poultry farming sector is still a growing sector, with a large variation in farms and management styles. The farmers network connects chain partners, farms and management styles. Animal health and animal welfare are the main topics.


Keywords in English: organic poultry farming, synchronisation
Bedrijfsnetwerk   pluimveehouderij verbindt: Meer afstemming tussen opfokkers, broederijen en legpluimveehouders