Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Deru, J.G.C. and N.J.M. van Eekeren. 2011. More phosphate does not increase yield on sandy soils. (In Dutch.). V-focus. Juni 2011, p. 28-29.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 340 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Joachim G.C. Deru MSc.;
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Weinig opbrengsteffect van extra fosfaatgift op zandgrond

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Ten zuiden van Roosendaal loopt het Interregproject 'Interactief fosfaatbeheer Molenbeek' dat wordt uit­ gevoerd door het Louis Bolk Instituut en Royal Haskoning in opdracht van de ZLTO. Doel is om door middel van praktisch toepasbare maatregelen te werken aan een lagere fosfaatbelasting van de Molenbeek.


Trefwoorden in Nederlands: Fosfaat, opbrengst
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: More phosphate does not increase yield on sandy soils

Abstract / summary in English:

South of the Dutch city of Roosendaal is the Interreg project "Interactive phosphate management Molenbeek" that is carried out by the Louis Bolk Institute and Royal Haskoning on behalf of the ZLTO. The aim is have lower phosphate pollution of Molenbeek by using practical measures.


Keywords in English: phosphate, yield
Weinig opbrengsteffect van  extra fosfaatgift op zandgrond