Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Prins, H., M. Bakker, M.A.S. Huber and F. Wiegant. 2010. Health as dynamic and measurable concept. (In Dutch.). Jaarboek Integrale Geneeskunde. 26(deel 3: Input fundamenteel onderzoek).

Number of pages: 18

Type of document: Magazine Article

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Machteld A.S. Huber, M.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Gezondheid als dynamisch en meetbaar begrip

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Homeostase ('stabiliteit via constantheid') en allostase ('stabiliteit via verandering') zijn van belang voor het verklaren van 'het vermogen tot aanpassing' dat kenmerkend is voor de dynamische component van gezondheid.


Trefwoorden in Nederlands: adaptatie, allostase, gezondheid, homeostase, resilience, salutogenese, stress, welbevinden
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Health as dynamic and measurable concept

Abstract / summary in English:

Homeostasis ('stability by constantheid') and allostasis ('stability by change) are of importance for the explanation of 'the ability to adapt', which is characteristic component of health.
 


Keywords in English: adaptation, allostasis, health, homeostasis, resilience, salutogenesis, stress, well-being