Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Luske, B. 2011. Carbon footprint labelling allows consumers to make a climate conscious choice. (In Dutch.). Ekoland. 3-2011, p. 28-29.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 0,82 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Boki Luske MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Met de CO2-voetafdruk kan de consument klimaatbewust kiezen

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Als antwoord op het klimaatprobleem willen supermarkten de CO2-voetafdruk op het productlabel laten vermelden. Daarmee kunnen consumenten direct zien welke invloed hun koopgedrag op het klimaat heeft. Bovendien maakt een CO2-voetafdruk bedrijven bewuster van hun uitstoot en reductiemogelijkheden. Hoe gaat het in zijn werk?


Trefwoorden in Nederlands: klimaatsverandering, voetafdruk, CO2 emissies, bewustwording, consument
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Carbon footprint labelling allows consumers to make a climate conscious choice

Abstract / summary in English:

In response to the climate problem supermarkets are asking their suppliers to include carbon footprint information on the labels of their products. This information gives consumers an immediate indication of the effect of their buying behaviour on climate change. Moreover, the carbon footprint will make suppliers and producers more aware of their emissions and reduction opportunities. How does it work?


Keywords in English: Climate change; footprint; CO2 emissions; awareness raising; consumer