Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van and W. Govaerts. 2011. Better grip on production costs organic goat milk. (In Dutch.). Ekoland. 3-2011, p. 26-27.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 1,6 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Kostprijs geitenmelk beter onder controle

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In het project Biogeit is vanaf 2004 de kostprijs van biologische geitenmelk berekend. De resultaten stemmen hoopvol: de kloof tussen melkprijs en kostprijs is de laatste jaren jaren kleiner geworden dankzij verlaging van de kostprijs. Maar zowel aan de kostprijs als aan de melkprijs is er nog werk aan de winkel.


Trefwoorden in Nederlands: geitenhouderij, melkprijs, productiekosten
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Better grip on production costs organic goat milk

Abstract / summary in English:

In the Organic Goat ('Biogeit') project the production cost of organic goat milk is calculated annually since 2004 . The results are promising: the negative gap between the production costs and market price of milk has decreased in recent years, thanks to cost reduction. But in relation to both the costs and the price,  work is still to be done.


Keywords in English: goat keeping, milk price, production costs
Kostprijs geitenmelk beter onder controle