Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Deru, J.G.C., N.J.M. van Eekeren, J. Visscher and H. Schilder. 2011. Differences in rooting parameters of perennial ryegrass cultivars. (In Dutch.). V-focus. Februari 2011, p. 22-23.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 2,7 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Joachim G.C. Deru MSc.;
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Grote variëteit in Engelse raaigrassen

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Aangescherpte bemestingsnormen en veranderende klimaatomstandigheden maken de beworteling van gras nog belangrijker om de beschikbare mineralen en het water beter te benutten. In het Kaderrichtlijn Water-project 'Dieper wortelen, beter benutten, minder verliezen' wordt het effect van graslandmanagement op bewortelingsparameters van grasland onderzocht. Een van de onderzochte managementaspecten zijn de raseffecten binnen Engels raaigras.


Trefwoorden in Nederlands: beworteling, gras, raaigras
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Differences in rooting parameters of perennial ryegrass cultivars

Abstract / summary in English:

Legislations on the use of fertilizers and climatic changes make roots of grass even more important for the utilization of the available minerals and water. In the project "Deeper roots, better utilization, less losses", the effect of grassland management on grassland rooting parameters is studied. One of the investigated management aspects is the difference in rooting intensity and depth of different perennial ryegrass cultivars.


Keywords in English: roots, grass, perennial ryegrass