Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Timmermans, B.G.H., N.J.M. van Eekeren and E. Finke. 2010. Phosphate mining of natural reserves: Final report 2009. (In Dutch.). Rep. 2010-022LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 58 p.

Number of pages: 58

Type of document: Report

Download full text pdf, 0,57 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.;
Bart G.H. Timmermans Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Evenwichtige Verschraling van natuurpercelen: Eindverslag 2007-2009

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het project Evenwichtige Verschraling heeft in Noord-Brabant gelopen van 2007 tot en met 2009. Binnen dit project is een specifieke vorm van fosfaatverschraling op natuurpercelen, uitmijnen door gras/klaver met kali bemesting, uitgetest zo’n 60 hectare natuurgrasland.
We concluderen dat het uitmijnen met gras/klaver en kali bemesting mogelijk is in de praktijk, op verschillende typen zandgronden. De knelpunten, waarbij klaver uit de vegetatie verdwijnt en de afvoer van fosfaat stagneert, kunnen worden voorkomen door gerichte kalibemesting. Een relatief
kleine beheervergoeding of vermindering van de pachtprijs voor veehouders, vooral op percelen die al arm zijn of die ook een weidevogeldoelstelling hebben, lijkt echter wenselijk om het concept op grote schaal toepasbaar te maken.


Trefwoorden in Nederlands: fosfaat uitmijnen, zandgrond, klaver, natuur
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Phosphate mining of natural reserves: Final report 2009

Abstract / summary in English:

Het project Evenwichtige Verschraling heeft in Noord-Brabant gelopen van 2002 tot en met 2009. Binnen dit project is een concept ontwikkeld om natuurpercelen uit te mijnen met gras/klaver en kali bemesting. Dit concept is getest op 60 hectare natuurgrasland.
We concluderen dat het uitmijnen met gras/klaver en kali bemesting mogelijk is in de praktijk, op verschillende typen zandgronden. De knelpunten, waarbij klaver uit de vegetatie verdwijnt en de afvoer van fosfaat stagneert, kunnen worden voorkomen door gerichte kalibemesting. Een relatief kleine beheervergoeding of vermindering van de pachtprijs voor veehouders, lijkt echter wenselijk  om het concept op grote schaal toepasbaar te maken.


Keywords in English: phosphate mining, sandy soils, clover, nature
Evenwichtige Verschraling van natuurpercelen: Eindverslag 2007-2009