Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van and W. Govaerts. 2007. Economisch perspectief: Deel 8: Geitenhouderij. Ekoland. 10-2007, p. 14-15.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 1,3 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Economisch perspectief: Deel 8: Geitenhouderij

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Een van oudsher sterk vertegenwoordigde sector in het biologische circuit staat onder druk. Een jarenlang gat tussen opbrengst en kostprijs van biologische geitenmelk heeft geleid tot uitholling van de bedrijven waardoor investeringen voor kostprijsverlagingen zijn uitgebleven. Dit staat in sterk contrast tot de sterk aantrekkende markt van biologische geitenkaas in heel Europa.


Trefwoorden in Nederlands: kostprijs biologische geitenmelk