Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Timmermans, B.G.H. and N.J.M. van Eekeren. 2010. Reducing soil phosphate levels in nature areas: opportunities for high quality fodder production for organic livestock farms. (In Dutch.). Ekoland. 12-2010, p. 16-17.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 300 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.;
Bart G.H. Timmermans Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Uitmijnen van fosfaat op natuurpercelen: kansen voor kwaliteitsruwvoer voor de biologische veehouderij

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Om het fosfaatniveau in de grond van natuurpercelen te verlagen, startte het Louis Bolk Instituut in 2002 een proef met uitmijnen van fosfaat met grasklaver en kalibemesting. De resultaten van deze proef zijn veelbelovend. Uitmijnen blijkt een aantrekkelijk alternatief voor zowel veehouder als natuurbeheerder. De tijd is rijp om dit concept in meer natuurgebieden toe te passen.


Trefwoorden in Nederlands: natuurbeheer, verschralen, uitmijnen, gras-klaver, kalibemesting, fosfaatoverschot
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Reducing soil phosphate levels in nature areas: opportunities for high quality fodder production for organic livestock farms

Abstract / summary in English:

To reduce soil phosphate levels in Dutch nature areas the Louis Bolk Institute started a field trial in 2002, testing the efficacy of grass-clover and potassium fertilizer additions for removing phosphate from the soil. The results of this trial are very promising. The method tested was found to work equally well for livestock farmers and nature managers. The time is ripe to apply this method in other nature areas.


Keywords in English: Nature conservation; reducing soil nutrient levels; soil nutrient mining; grass-clover; potassium fertilizer; phosphate surplus
Uitmijnen van fosfaat op natuurpercelen: kansen voor kwaliteitsruwvoer voor de biologische veehouderij