Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Oosterveld, E.B., N.J.M. van Eekeren and H. Keidel. 2010. To a soil advisory system for meadowbirds reserves. (In Dutch.). Rep. A&W 1507. Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek, Feanwâlden. 37 p.

Number of pages: 37

Type of document: Report

Download full text pdf, 0,91 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Naar een bodemadviessysteem voor weidevogelreservaten

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Een aanzet tot een bodemadviessysteem:  een hulpmiddel waarmee op een eenvoudige manier lokale bodemcondities kunnen worden gemeten en op basis waarvan kan worden aangegeven welke maatregelen moeten worden genomen om die condities te optimaliseren voor weidevogelbeheer.


Trefwoorden in Nederlands: weidevogels, weidevogelbeheer, natuurbeheer, bodemanalyse, opgroeihabitat
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: To a soil advisory system for meadowbirds reserves

Abstract / summary in English:

An attempt for a soil advisory system: a tool to measure local soil conditions in an easy way and indicate the measures to be taken to optimize the soil conditions for grassland birds.
 


Keywords in English: meadow bird management, soil analysis, habitat
Naar een bodemadviessysteem voor weidevogelreservaten