Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Boer, H. de, N.J.M. van Eekeren and J.G.C. Deru. 2010. The effects of higher root depth and root density of ryegrass on its N and P uptake. (In Dutch, with English abstract.). Rep. 413. Wageningen UR Livestock Research, Lelystad.


ISBN/ISSN: 1570 - 8616

Type of document: Report

Download full text pdf, 3,4 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Joachim G.C. Deru MSc.;
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Effecten van een diepere en dichtere beworteling van gras op de N- en P- opname

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het effect van een diepere en dichtere beworteling van gras op de N- en P-opname werd onderzocht in een potexperiment.


Trefwoorden in Nederlands: Gras, N-opname, P-opname, diepte beworteling, dichtheid beworteling, uitspoeling
 

Second language of document: English
Status English: Document contains summary

Title in English: The effects of higher root depth and root density of ryegrass on its N and P uptake

Abstract / summary in English:

The effects of higher root depth and root density of ryegrass on its N and P uptake were investigated in a pot experiment.


Keywords in English: Ryegrass, N uptake, P uptake, root depth, root density, leaching
Effecten van een diepere en dichtere beworteling van gras op de N- en P- opname