Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Wit, J. de and E. Finke. 2010. Intensiveren of groeien?: Toekomst biologische melkveehouderij. Ekoland. 9-2010, p. 10-11.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Jan de Wit MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Intensiveren of groeien?: Toekomst biologische melkveehouderij

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het saldo op biologische melkveebdrijven staat onder druk en 'arbeid is duur': ook bioboeren willen niet altijd maar hard werken voor een klein inkomen. De deelnemers van de Bedrijfsnetwerkgroep Strategie vroegen zich af wat de ontwikkelopties zijn om hun bedrijf te behouden. Dat leverde pittige di8scussies en interessante inzichten op.