Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Wit, J. de. 2008. Melkproductie uitbreiden? Afspraken maken met akkerbouwers voor het verbouwen van grasklaver. Ekoland. 2008-6, p. 22-23.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Jan de Wit MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Melkproductie uitbreiden? Afspraken maken met akkerbouwers voor het verbouwen van grasklaver