Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Timmermans, B.G.H. and J. de Wit. 2007. Het energiepotentieel van biologische landbouw: Een opinie uit het toegepaste onderzoek. Ekoland. 6-2007, p. 24-25.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Bart G.H. Timmermans Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Het energiepotentieel van biologische landbouw: Een opinie uit het toegepaste onderzoek

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Klimaat en energie zijn hot items. Ook in de biologische landbouw wordt al langer aandacht gevraagd voor dit onderwerp. Want hoe duurzaam is biologische landbouw als het energievraagstuk wordt genegeerd? Toch heeft dit nog niet geleid tot gelijkluidende ideeën over de mogelijkheden en doelstellingen voor de biologische landbouw wat betreft energiegebruik