Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Burgt, G.J.H.M. van der. 2010. Possibilities of cut-and-carry fertilizers. (In Dutch.). Ekoland. 5-2010, p. 10-11.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 1,1 MB; opens in new window

Related to: Green manures: a new method of soil fertilization

More information on authors/freelancers connected to LBI :
G.J.H.M. van der Burgt MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: De hoge potentie van maaimeststoffen: Vervanging van dierlijke mest bij verschillende teelten

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Grasklaver en lucerne zijn aantrekkelijke gewassen in een akkerbouwrotatie vanwege gunstige effecten op de bodemvruchtbaarheid. Met de verkoop van de producten gaat echter een flink deel aan bodemvruchtbaarheid en mineralen het erf af. Door deze 'maaimeststoffen' direct te benutten kan dit voorkomen worden.


Trefwoorden in Nederlands: bemesting, maaimeststoffen, stikstof, zelfvoorziening
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Possibilities of cut-and-carry fertilizers

Abstract / summary in English:

Grass clover and lucerne are attractive arable crops in a rotation because of beneficial effects on soil fertility. However, by selling those products a large part of soil minerals and fertility leaves the farm. By using so-called 'cut-and-carry fertilizers'  this can be prevented.


Keywords in English: fertilization, cut-and-carry fertilizers, nitrogen, self-supply
De hoge potentie van maaimeststoffen