Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van. 2002. Omschakelen gaat niet vanzelf: De voorwaarden voor een succesvolle omschakeling van een melkveehouderijbedrijf: . In: Ekoland, 6, 2002, 18:19. Ekoland. 2002-6, p. 18-19.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Omschakelen gaat niet vanzelf: De voorwaarden voor een succesvolle omschakeling van een melkveehouderijbedrijf: . In: Ekoland, 6, 2002, 18:19