Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van, W. Govaerts and G. Smolders. 2010. Zwavelvoorziening op melkveebedrijven: Tekorten leiden tot verminderde eiwitvorming bij plant en dier. Ekoland. 4-2010, p. 24-25.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 1,6 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Zwavelvoorziening op melkveebedrijven: Tekorten leiden tot verminderde eiwitvorming bij plant en dier

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Door luchtverontreiniging kwam zwavel jarenlang gratis uit de lucht. Nu dit milieuprobleem is opgelost, krijgt de biologische landbouw steeds meer te maken met zwaveltekorten, zowel in gewasproductie als in dierproductie. Hoe komen deze tekorten tot uiting en wat is eraan te doen?


Trefwoorden in Nederlands: zwavel, zwavelvoorziening
Zwavelvoorziening op melkveebedrijven