Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Janmaat, L. 2010. Van wieg tot wieg: Van regel tot regel. Ekoland. 2-2010, p. 25-27.

Number of pages: 3

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 4,5 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Leen Janmaat BSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Van wieg tot wieg: Van regel tot regel

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Maaisel uit natuurgebieden benutten om landbouwgronden in de regio vruchtbaar te maken, uitspoeling van nutriënten te verminderen, en gelijktijdig koolstof in bodems vast te leggen. Het klinkt ideaal vanuit landbouw- en milieukundig oogpunt. Het is echter lastig om dit kleinschalig en regionaal in te vullen. De milieuregels maken het de pioniers niet makkelijk. Is de strenge regelgeving wel nodig voor natuurmaaisel?


Trefwoorden in Nederlands: compostering, natuurmaaisel
Van wieg tot wieg