Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Bos, M.M., N.J.M. van Eekeren and B.G.H. Timmermans. 2010. Bemestingsadvies grasland met natuurdoelen van Landschap Noord Holland. Rep. 2010-003LBP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 43 p.

Number of pages: 43

Type of document: Report

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.;
Bart G.H. Timmermans Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Bemestingsadvies grasland met natuurdoelen van Landschap Noord Holland

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Bemestingsadviezen voor grasland met natuurdoelen zijn nog in ontwikkeling. In dit advies geven we aan de hand van de huidige kennis uit praktijk en onderzoek handreikingen voor bemesting van grasland met weidevogel- en botanische doelstellingen. Adviezen zijn geformuleerd voor percelen van Landschap Noord-Holland in de vorm van vuistregels voor een selectie van belangrijke en stuurbare abiotische bodemeigenschappen.


Trefwoorden in Nederlands: Bemesting, natuurdoelen, natuurbeheer, weidevogels, dotterbloemgrasland, kemphaan, grutto
Bemestingsadvies grasland met natuurdoelen van Landschap Noord Holland