Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Dixhoorn, I. van, A. Janssen, Z. van de Vegte and C. Verwer. 2009. Familiekudde: Melkveehouderijontwerpen vanuit de behoeften van de koe en de maatschappij.


Type of document: Brochure

Download full text pdf, 0,71 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Cynthia Verwer Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Familiekudde: Melkveehouderijontwerpen vanuit de behoeften van de koe en de maatschappij

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De ontwerpen in deze brochure laten zien dat je met een aantal conceptuele veranderingen het dierenwelzijn flink kunt verbeteren. Dit is goed voor de gezondheid en levensduur van de koeien. Hierdoor sluit het huisvestingssysteem beter aan bij debehoeften van de koe en de maatschappij.
Kern van het houderijconcept is een zo functioneel mogelijke en diervriendelijke huisvesting, ingericht vanuit de behoefte van het dier. In het concept staan rust, ruimte en comfort voorop en benaderen we zoveel mogelijk de natuurlijke groepsvorming en leefomstandigheden. De ontwerpen zijn ‘hoornproof’. De stal is zo ingericht dat de dieren hun horens kunnen houden.


Trefwoorden in Nederlands: familiekudde, rundvee, melkvee, huisvesting, diergezondheid, welzijn
Familiekudde: Melkveehouderijontwerpen vanuit de behoeften van de koe en de maatschappij