Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Dixhoorn, I. van, A. Evers, A. Janssen, G. Smolders, S. Spoelstra, J. Wagenaar and C. Verwer. 2010. Familiekudde State of the Art. Rep. BioKennis Rapport 268. BioKennis. 63 p.

Number of pages: 63

Type of document: Report

Download full text pdf, 0,67 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Cynthia Verwer Ph.D.;
Jan-Paul Wagenaar MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Familiekudde State of the Art

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De Familiekudde is gebaseerd op de behoeften van de koe. Het biedt een natuurlijke leefomgeving voor rundvee door te werken met stabiele kuddes, het kalf bij de koe te laten en niet te onthoornen. In Familiekudde State of the Art schatten we op basis van wetenschappelijke kennis in wat de consequenties van het houden van een Familiekudde in de praktijk zijn en hoe er met verwachtte knelpunten omgegaan kan worden.


Trefwoorden in Nederlands: familiekudde, rundvee, melkvee, huisvesting, opfok, gehoornd vee, stabiele kudde, kalveren, gezondheid, welzijn, dierziekten
 

Second language of document: English
Status English: Document contains summary

Abstract / summary in English:

The “Familiekudde” [“Family herd”] is based on the cow’s needs. It offers a natural living environment to cattle by working with stable herds, leaving calves with their mothers, and not dehorning them. In Familiekudde State-ofthe- Art we assess on the basis of scientific knowledge what the consequences are of keeping a Familiekudde in practice


Keywords in English: Familiekudde, stable herd, horned cattle, welfare and health, sustainable dairy farming
Familiekudde State of the Art