Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Verwer, C. 2009. Ruwvoer in de biologische pluimveehouderij. Nieuwsbrief Biologische Pluimvee Vereniging. april 2009, p. 2-3.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 8 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Cynthia Verwer Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Ruwvoer in de biologische pluimveehouderij

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Ruwvoer moet volgens de EU-regelgeving voor biologische productie deel uitmaken van het dagrantsoen van leghennen. In de praktijk vindt het verstrekken van ruwvoer aan pluimvee opgang. Ruwvoer voorziet in structuur dat belangrijk is voor de darmwerking en darmflora en daardoor ook voor de algehele weerstand. Door ruwvoer worden de aminozuren in het standaardvoer beter benut waardoor het gehalte stikstof in de mest en urine afneemt. Ruwvoer heeft een positief effect op de kwaliteit van het strooisel.


Trefwoorden in Nederlands: ruwvoer, pluimvee