Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Lammerts van Bueren, E.T. and C. ter Berg. 2009. Biologisch uitgangsmateriaal voor 2010: Eindrapportage met het advies van de expertgroepen voor het ministerie van LNV. Rep. LT33. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 126 p.

Number of pages: 126

Type of document: Report

Download full text pdf, 3,1 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Coen ter Berg ;
Prof. dr. Edith T. Lammerts van Bueren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Biologisch uitgangsmateriaal voor 2010: Eindrapportage met het advies van de expertgroepen voor het ministerie van LNV
Biologisch uitgangsmateriaal voor 2010