Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Raaijmakers, M. and E.T. Lammerts van Bueren. 2009. Diversiteit aan gewassen en rassen biedt kansen. Ekoland. 9-2009, p. 16-17.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Prof. dr. Edith T. Lammerts van Bueren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Diversiteit aan gewassen en rassen biedt kansen

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het behoud van de diversiteit aan gewassen en rassen voor de voedselproductie is van groot belang. Niet alleen is het gezonder en lekkerder om gevarieerd te eten, de onderliggende genetische diversiteit is noodzakelijk als "bron" voor de veredeling van nieuwe rassen. Met die diversiteit worden bijvoorbeeld nieuwe rassen bedoeld die om kunnen gaan met de gevolgen van klimaatverandering of rassen die met minder meststoffen toekunnen. Daarnaast is bekend dat landbouwsystemen waarin verschillende gewassen en rassen worden geteeld een meer stabiele opbrengst geven en minder last hebben van ziekten en plagen dan monoculturen. Toch wordt wereldwijd in de landbouw steeds meer van hetzelfde geteeld. Ook de biologische landbouw ontkomt niet aan deze trend. Zo teelt bijvoorbeeld 80% van alle biologische peentelers in Nederland het ras Nerac, omdat dit het meest gevraagd wordt door afnemers. Dit terwijl er diverse, zelfs biologisch veredelde, wortelrassen beschikbaar zijn. Gelukkig zijn er verschillende mogelijkheden om de diversiteit aan gewassen en rassen in de biologische landbouw te vergroten.


Trefwoorden in Nederlands: genetische diversiteit, biodiversiteit, biologische landbouw